Aktualność

28
października 2019

 

Zarząd Województwa Pomorskiego umożliwia mieszańcom współtworzenie uchwały antysmogowej dla Pomorza. Konsultacje społeczne potrwają do 29 listopada. Każdy mieszkaniec województwa pomorskiego może do tego czasu zgłosić swoje uwagi lub wnioski do projektu uchwały.

 

Uchwała zakłada wprowadzenie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Sopotu, ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Objęte będą nią w szczególności kotły, piece oraz kominki, które: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania i/lub systemu ciepłej wody użytkowej, dostarczają ciepło wyłącznie do systemu wody użytkowej lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła czy też wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie wydzielanie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go do innego nośnika.

 

Od 2020 roku zmienią się normy dotyczące poziomu stężenia rocznego zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych w powietrzu. Wiele samorządów w Polsce wprowadziło już takie regulacje. Teraz czas na Pomorze. Projekt nowych przepisów przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Uchwała ma pomóc w poprawie jakości powietrza na terenie naszego województwa.

 

Projekt uchwały jest dostępy na stronie - https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html,

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do 29 listopada drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną także spotkania z mieszkańcami:

• w Gdańsku 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1,

• w Słupsku 14 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13,

• w Kościerzynie 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.